Camí Can Gavarra, 2 - 08213 - Polinyà - BCN +34 93 728 11 10 cangavarra@ajpolinya.cat

Emprenedoria

SERVEIS D’ACOMPANYAMENT I ASSESORAMENT A LA PERSONA EMPRENEDORA

L’equip tècnic de Can Gavarra us acompanyarà en el procés d’anàlisi i estudi del vostre projecte empresarial, per tal de valorar la seva viabilitat. Alhora, durant aquest procés d’assessorament, s’acompanya a l’emprenedor/a per tal de que valori la seva idea i el seu encaix en els seus objectius professionals de curt, mig i llarg termini.

La proposta segueix un itinerari que gira al voltant de les següents fases:

IDEA

VIABILITAT

CONSTITUCIÓ

SEGUIMENT

IDEA

Primera acollida on la persona emprenedora explica el projecte empresarial que vol desenvolupar i formula les preguntes concretes que vol resoldre. Per la seva banda, l’equip tècnic de Can Gavarra, realitza una escolta activa per a la identificació de les necessitats i la definició de l’itinerari de cada persona emprenedora. Aquesta entrevista i primera acollida haurà de ser presencial. Es determinen els objectius a assolir i es comença a perfilar un itinerari amb el seu corresponent Pla d’Acció. Alhora, a l’inici i durant la prestació del servei, s’informa del conjunt de serveis que oferim, així com també de la necessitat de fer el pla d’empresa a fi d’analitzar la idea de negoci i de la possibilitat de rebre assessorament en la matèria dins la mateixa entitat. El servei d’informació i orientació es prestarà de manera presencial o virtual i de manera individualitzada.

VIABILITAT

Seguint el procés, ara es mira d’avaluar la viabilitat de les idees empresarials, contribuint a la creació d’empreses de qualitat, amb un millor plantejament inicial, i ajudant a planificar correctament la posada en marxa de l’activitat. És a dir, oferint un consell expert i tutoritzant a la persona emprenedora en el procés de creació de la seva empresa.
Com a part del servei, l’Equip tècnic de Can Gavarra us acompanya en l’elaboració del pla d’empresa, en l’avaluació de la viabilitat del vostre projecte i us aconsellarà en aspectes fiscals, jurídics, socials, laborals, de prevenció de riscos, etc. relacionats amb el procés de creació de l’empresa.

CONSTITUCIÓ

El CLSE de Can Gavarra forma part de la xarxa PAE (Punts d’Atenció a l’Emprenedoria) on us podrem tramitar les altes o les baixes a la RETA (Règim Especial dels Treballadors Autònoms) com a Empresaris Individuals o com a socis de qualsevol tipus de Societat Mercantil, sense cap mena de cost i facilitant-vos la documentació (Document Únic Empresarial) que us permetrà validar la vostra nova situació administrativa. En aquesta fase, l’assessorament va lligat a la tipologia de formes societàries a escollir, en base a la realitat de cadascun dels projectes presentats.

SEGUIMENT

Consisteix en donar suport a les empreses que s’hagin creat en el marc del Programa i que estiguin en els seus primers tres anys de vida per tal de reduir-ne les probabilitats de fracàs i ajudar-les a aconseguir majors nivells de competitivitat.

IDEA
Primera acollida on la persona emprenedora explica el projecte empresarial que vol desenvolupar i formula les preguntes concretes que vol resoldre. Per la seva banda, l’equip tècnic de Can Gavarra, realitza una escolta activa per a la identificació de les necessitats i la definició de l’itinerari de cada persona emprenedora. Aquesta entrevista i primera acollida haurà de ser presencial. Es determinen els objectius a assolir i es comença a perfilar un itinerari amb el seu corresponent Pla d’Acció. Alhora, a l’inici i durant la prestació del servei, s’informa del conjunt de serveis que oferim, així com també de la necessitat de fer el pla d’empresa a fi d’analitzar la idea de negoci i de la possibilitat de rebre assessorament en la matèria dins la mateixa entitat. El servei d’informació i orientació es prestarà de manera presencial o virtual i de manera individualitzada.
VIABILITAT
Seguint el procés, ara es mira d’avaluar la viabilitat de les idees empresarials, contribuint a la creació d’empreses de qualitat, amb un millor plantejament inicial, i ajudant a planificar correctament la posada en marxa de l’activitat. És a dir, oferint un consell expert i tutoritzant a la persona emprenedora en el procés de creació de la seva empresa. Com a part del servei, l’Equip tècnic de Can Gavarra us acompanya en l’elaboració del pla d’empresa, en l’avaluació de la viabilitat del vostre projecte i us aconsellarà en aspectes fiscals, jurídics, socials, laborals, de prevenció de riscos, etc. relacionats amb el procés de creació de l’empresa.
CONSTITUCIÓ
El CLSE de Can Gavarra forma part de la xarxa PAE (Punts d’Atenció a l’Emprenedoria) on us podrem tramitar les altes o les baixes a la RETA (Règim Especial dels Treballadors Autònoms) com a Empresaris Individuals o com a socis de qualsevol tipus de Societat Mercantil, sense cap mena de cost i facilitant-vos la documentació (Document Únic Empresarial) que us permetrà validar la vostra nova situació administrativa. En aquesta fase, l’assessorament va lligat a la tipologia de formes societàries a escollir, en base a la realitat de cadascun dels projectes presentats.
SEGUIMENT
Consisteix en donar suport a les empreses que s’hagin creat en el marc del Programa i que estiguin en els seus primers tres anys de vida per tal de reduir-ne les probabilitats de fracàs i ajudar-les a aconseguir majors nivells de competitivitat.
Previous slide
Next slide

Formació a mida. Des de Can Gavarra programem accions formatives que puguin ser d’utilitat per a millorar les competències de les persones emprenedores. Tenim la possibilitat d’organitzar formacions a mida, amb temàtiques concretes per a grups de persones treballadores de la mateixa o diferents empreses, i tant off com online.

El centre d’empreses té una capacitat per a 20 oficines d’entre 21 i 44 m2, amb llum natural, vistes a l’exterior, pàrquing gratuït i estan perfectament equipades per a ús professional. I dos espais diàfans d’ús compartit, amb capacitat per a un total de 8 persones. Són espais comuns, dissenyats per afavorir el networking i la cooperació empresarial entre persones emprenedores, i tenen entre 21m2 i 28m2.

Per a optar a llogar un d’aquests espais:

Visita’ns i et mostrarem els diferents espais i t’informarem dels requisits per accedir-hi.

Un cop hagis vist els espais i optis per un d’ells, et facilitarem un formulari que ens hauràs de fer arribar a través de la seu electrònica juntament amb la documentació que se’t requerirà, i a fi de poder avaluar el compliment dels requisits de la teva candidatura.

FOMENT DE L’ESPERIT EMPRENEDOR

CUeME: 

El programa fomenta la cultura emprenedora i les competències bàsiques en el cicle superior d’educació primària. Durant un curs escolar, l’alumnat crea i  gestiona una cooperativa amb el  suport de l’escola, l’administració local,  les empreses i altres entitats de la seva localitat.
A Polinyà, durant el curs 2022-2023 s’ha obert el programa amb la participació de l’Escola de la Vila i s’han simulat tres cooperatives amb els alumnes de 5e de la ESO assolint una facturació superior als 1000 euros.

XERRADES DE SENSIBILITZACIÓ:

Des de Can Gavarra es desenvolupen activitats com xerrades, fòrums i accions conjuntes amb els alumnes i el professorat de l’IES Polinyà, lligades al desenvolupament dels valors i les creences i al desenvolupament de les habilitats relacionades amb l’emprenedoria. S’han realitzat tallers-experiències, cinefòrums, visites a les instal·lacions de Can Gavarra amb entrevistes als emprenedors instal·lats, etc.


Comparteix

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email