L’equip tècnic de Can Gavarra us acompanyarà en el procés d’anàlisi i estudi del vostre projecte empresarial, per tal de valorar la seva viabilitat econòmica i financera. Alhora, durant aquest procés d’assessorament, s’acompanya a l’emprenedor/a per tal de que valori la seva idea i el seu encaix en els seus objectius professionals de curt, mig i llarg termini.

Tot plegat, és un ajut del Programa integral de suport a les persones emprenedores emmarcat en el programa Catalunya Emprèn i que va destinat a la qualsevol ciutadà de Catalunya que vulgui posar en marxa el seu projecte empresarial. En el cas de Can Gavarra, formem part de l’Associació de Municipis de l’Eix de la Riera de Caldes.