Camí Can Gavarra, 2 - 08213 - Polinyà - BCN +34 93 728 11 10 cangavarra@ajpolinya.cat

Ajuts i finançament

Per a més informació podeu contactar amb nosaltres a cangavarra@ajpolinya.cat o bé al telèfon 93.728.11.10.

PER A EMPRESES i COMERÇOS

Es mostra a continuació un recull amb els principals ajuts i subvencions per a empreses que hi ha disponibles actualment:

Per part de Diputació de Barcelona

Cercador d’ajuts i subvencions de la Diputació de Barcelona.

Per part d’ ACCIÓ: Agència per la Competitivitat de l’Empresa​

ACCIÓ compta amb 40 oficines arreu del món que us faciliten la implantació comercial i productiva en els mercats exteriors. Posant a disposició el coneixement, l’experiència i les estructures de què disposen arreu del món, així com nous instruments ideats per assolir aquest objectiu.

ACCIÓ: Cercador d’ajuts i serveis per l’empresa de Catalunya.

ACCIÓ: Oficina Next Generation EU.

ACCIÓ posa a l’abast l’Oficina Next Generation EU, un servei que té per objectiu identificar i donar a conèixer les diferents convocatòries empresarials dels fons europeus Next Generation i fomentar la participació d’empreses catalanes en projectes estratègics.

L’Oficina Next Generation EU permet identificar les noves convocatòries dels fons i rebre orientació i assessorament per millorar l’estratègia d’accés a les subvencions Next Generation.

Kit digital​

ACELERA PYME: KIT DIGITAL

Kit Digital és una iniciativa del Gobierno de España que té per objectiu subvencionar la implantació de solucions digitals disponibles en el mercat per aconseguir un avanç significatiu en el nivell de maduresa digital de pimes de fins a 50 persones treballadores.

PIMEC: https://www.oapbarcelona.com/

PIMEC i la Diputació de Barcelona, subvencionat per Red.es, posa en marxa el Programa Oficines Acelera Pyme Rural a la província de Barcelona, amb l’objectiu d’apropar i impulsar la transformació digital a les petites i mitjanes empreses, persones autònomes i emprenedores ubicades a municipis de menys de 20.000 habitants. Aquest programa, sense cost per les empreses, s’executa a través de diferents serveis com ara assessoraments tecnològics personals, seminaris, jornades i eines per al diagnòstic digital, entre altres.

Mobilitat sostenible i transició energètica

Servei d’assessorament, diagnosi i optimització energètica per als municipis d’AMERC.

Programes d’ajuts vinculats a l’ICAEN.

Altres suports

Consell Comarcal del Vallés Occidental: Donen informació, assessorament i acompanyament en diferents línies d’ajut i convocatòries a nivell català, estatal i europeu per facilitar al teixit de PIMEs l’accés a recursos que impulsin la recuperació i la transformació productiva.

Informació general: característiques i requisits de les línies obertes de suport al sector
Acompanyament en sol·licituds de subvencions a fons europeus.

Àmbit preferents: digitalització i sostenibilitat.

CDTI: Centro para el desarrollo tecnológico industrial, una Entitat Pública Empresarial, depenent del Ministeri d’Economia i Competitivitat, que promou la innovació i el desenvolupament tecnològic de les empreses espanyoles.

Ministeri d’Industria, Econòmia i Turisme: Ajuts per a la Industria i la PIME.

Cambra de Comerç de Sabadell: Ajuts i suport per a pimes.

Centre Metal·lúrgic de Sabadell: Associació patronal de les empreses del sector metal·lúrgic que ofereix suport en diferents àmbits.

Cambra de Comerç de Barcelona: Una institució que  garanteix la promoció de l’activitat econòmica empresarial i el desenvolupament sostenible del territori, oferint serveis de suport a la tasca empresarial i vetlla pels interessos de les empreses.

Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB): Una base de dades que permet la recerca de possibles socis en una gran varietat de sectors a través de més de 600 entitats de promoció empresarial de tot Europa. Empreses que volen cooperar i que busquen accedir a nous mercats, adquirir o oferir una franquícia, transferir o adquirir tecnologia, comercialitzar productes i serveis o bé buscar proveïdors, agents o distribuïdors.

PER A PERSONES EMPRENEDORES I COMERÇOS

Durant el període 2023-2025, les persones que causin alta inicial al Règim d’autònoms podran sol·licitar l’aplicació d’una quota reduïda (tarifa plana) de 80 euros mensuals durant els primers 12 mesos d’activitat. La sol·licitud es farà en el moment de tramitar l’alta. Poden beneficiar-se d’aquestes condicions les persones autònomes que no hagin estat donades d’alta en els dos anys immediatament anteriors a la data defecte de la nova alta, o bé tres anys, en cas d’haver gaudit prèviament d’aquesta deducció.

Més informació

Consisteix en rebre d’un sol cop l’import total o parcial de la prestació per atur a nivell contributiu. També es pot utilitzar la prestació pel pagament de les quotes a la seguretat social.

Més informació

Les persones que iniciïn la seva activitat o que portin menys d’un any constituïdes en el moment d’accedir al Viver: el 40% el primer any d’estada, un 20% el segon i un 10% el tercer, les que portin entre un any i dos anys donades d’alta, un 20% el primer any i un 10% el segon i les que portin entre dos i tres anys, un 10% el primer any.

Més informació

Una iniciativa del Govern d’Espanya, que té per objectiu subvencionar la implantació de solucions digitals disponibles al mercat per aconseguir un avenç significatiu en el nivell de maduresa digital.

Les solucions digitals que proporciona el Kit Digital estan orientades a les necessitats de les petites empreses, microempreses i treballadors autònoms, que pertanyin a qualsevol sector o tipologia de negoci.

Convocatòries obertes:

1a Convocatòria: empreses de 10 a menys de 50 empleats.

2a Convocatòria: empreses de 3 a menys de 10 empleats.

3a Convocatòria: empreses de 0 a menys de 3 empleats.

Més informació

Ajut econòmic destinat a joves entre 16 anys i 30 anys, inscrits al programa de Garantia Juvenil que s’hagin donat d’alta de manera ininterrompuda al règim de la Seguretat Social dels treballadors autònoms o a una mutualitat del col·legi professional.

Poden sol·licitar aquests ajuts els joves, prèviament inscrits al programa de Garantia Juvenil, que es donin d’alta com a treballadors autònoms. La quantia màxima d’aquesta subvenció és de 13.510 euros per la permanència durant 12 mesos ininterromputs d’alta al règim especial de la Seguretat Social dels treballadors autònoms (RETA), règim especial que correspongui o mutualitat del col·legi professional corresponent.

PER A COMERÇOS

pendent

Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.

Per a més informació podeu contactar amb nosaltres: 

Comparteix

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email