Diferents formes de cooperació amb el món empresarial per garantir actuacions d’èxit.

  • Institucions, entitats i empreses alineades per col·laborar amb el desenvolupament econòmic sostenible.
  • Projectes conjunts amb l’administració local, AMERC (Associació Municipis Eix Riera de Caldes), Consell Comarcal del Vallés Occidental, Diputació de Barcelona, ​​Generalitat de Catalunya…
  • Suport al teixit productiu amb incentius i subvencions per a promoure l’activitat econòmica.
  • Espais de treball entre l’empresariat i les administracions per construir facilitats i estimular l’activitat.