Es mostra a continuació un recull amb els principals ajuts i subvencions per a empreses que hi ha disponibles actualment:

Per part de Diputació de Barcelona.

Cercador d’ajuts i subvencions de la Diputació de Barcelona.

 

Per part d’ ACCIÓ: Agència per la Competitivitat de l’Empresa.

ACCIÓ compta amb 40 oficines arreu del món que us faciliten la implantació comercial i productiva en els mercats exteriors. Posant a disposició el coneixement, l’experiència i les estructures de què disposen arreu del món, així com nous instruments ideats per assolir aquest objectiu.

ACCIÓ: Cercador d’ajuts i serveis per l’empresa de Catalunya.

ACCIÓ: Oficina Next Generation EU.

ACCIÓ posa a l’abast l’Oficina Next Generation EU, un servei que té per objectiu identificar i donar a conèixer les diferents convocatòries empresarials dels fons europeus Next Generation i fomentar la participació d’empreses catalanes en projectes estratègics.

L’Oficina Next Generation EU permet identificar les noves convocatòries dels fons i rebre orientació i assessorament per millorar l’estratègia d’accés a les subvencions Next Generation.

Kit digital.

ACELERA PYME: KIT DIGITAL

Kit Digital és una iniciativa del Gobierno de España que té per objectiu subvencionar la implantació de solucions digitals disponibles en el mercat per aconseguir un avanç significatiu en el nivell de maduresa digital de pimes de fins a 50 persones treballadores.

PIMEC: https://www.oapbarcelona.com/

PIMEC i la Diputació de Barcelona, subvencionat per Red.es, posa en marxa el Programa Oficines Acelera Pyme Rural a la província de Barcelona, amb l’objectiu d’apropar i impulsar la transformació digital a les petites i mitjanes empreses, persones autònomes i emprenedores ubicades a municipis de menys de 20.000 habitants. Aquest programa, sense cost per les empreses, s’executa a través de diferents serveis com ara assessoraments tecnològics personals, seminaris, jornades i eines per al diagnòstic digital, entre altres.

Mobilitat sostenible i transició energètica.

Servei d’assessorament, diagnosi i optimització energètica per als municipis d’AMERC.

Programes d’ajuts vinculats a l’ICAEN.

Altres suports.

Consell Comarcal del Vallés Occidental: Donen informació, assessorament i acompanyament en diferents línies d’ajut i convocatòries a nivell català, estatal i europeu per facilitar al teixit de PIMEs l’accés a recursos que impulsin la recuperació i la transformació productiva.

Informació general: característiques i requisits de les línies obertes de suport al sector
Acompanyament en sol·licituds de subvencions a fons europeus.

Àmbit preferents: digitalització i sostenibilitat.

 

CDTI: Centro para el desarrollo tecnológico industrial, una Entitat Pública Empresarial, depenent del Ministeri d’Economia i Competitivitat, que promou la innovació i el desenvolupament tecnològic de les empreses espanyoles.

 

Ministeri d’Industria, Econòmia i Turisme: Ajuts per a la Industria i la PIME.

Cambra de Comerç de Sabadell: Ajuts i suport per a pimes.

Centre Metal·lúrgic de Sabadell: Associació patronal de les empreses del sector metal·lúrgic que ofereix suport en diferents àmbits.

Cambra de Comerç de Barcelona: Una institució que  garanteix la promoció de l’activitat econòmica empresarial i el desenvolupament sostenible del territori, oferint serveis de suport a la tasca empresarial i vetlla pels interessos de les empreses.

Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB): Una base de dades que permet la recerca de possibles socis en una gran varietat de sectors a través de més de 600 entitats de promoció empresarial de tot Europa. Empreses que volen cooperar i que busquen accedir a nous mercats, adquirir o oferir una franquícia, transferir o adquirir tecnologia, comercialitzar productes i serveis o bé buscar proveïdors, agents o distribuïdors.

 

Per a més informació podeu contactar amb nosaltres a cangavarra@ajpolinya.cat o bé al telèfon 93.728.11.10.