Des de Can Gavarra oferim suport tècnic especialitzat per a contribuir a que el desenvolupament de l’activitat econòmica de les empreses ubicades a Polinyà sigui positiu, oferint iniciatives i accions de suport a la millora de la seva competitivitat i també fomentant la cooperació i sinèrgies entre elles.