Empreses de diversos sectors, generadors de sinèrgies i nous paradigmes econòmics.

  • Destaquen una gran concentració de firmes del sector de l’automoció, així com una significativa presència d’empreses capdavanteres en els sectors alimentari, químic i farmacèutic, de transformació de plàstic i cautxú, i d’arts gràfiques.
  • La proximitat a importants empreses de transport i logística i la ubicació a l’extrem sud de l’eix de la Central Integrada de Mercaderies (CIM) del Vallès i de la projectada Central intermodal de La Llagosta, completen una estructura empresarial amb grans potencialitats.