Si tens una empresa i necessites captar talent i fer noves contractacions, t’oferim el servei del POL, servei municipal que gestiona la borsa de treball i de pràctiques.

Des del POL s’ofereix suport a les empreses en selecció de personal, treballant i donant suport a l’empresa per aconseguir cobrir les seves necessitats de contractació.

Així mateix es gestionen diferents programes de pràctiques en empresa de diferents perfils professionals.

El servei del POL funciona amb cita prèvia. Podeu consultar  les agendes de les tècniques del servei i reservar-ne cita a través de la seu electrònica de l’Ajuntament. També podeu trucar per reservar cita prèvia al 93 713 14 21.