Si tens una empresa i necessites captar talent i fer noves contractacions, t’oferim el servei del POL, servei municipal que gestiona la borsa de treball i de pràctiques.

Des del POL s’ofereix suport a les empreses en selecció de personal, treballant i donant suport a l’empresa per aconseguir cobrir les seves necessitats de contractació.

Així mateix es gestionen diferents programes de pràctiques en empresa de diferents perfils professionals.

Podeu contactar amb el servei d’ocupació del POL al correu electrònic promocioeconomica@ajpolinya.cat , al telèfon 93 713 14 21 o reservar-ne cita a través de la seu electrònica de l’Ajuntament.